Allhelgonadagens högmässa

lö 4.11 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Vi läser upp namnen på de församlingsmedlemmar som avlidit under året och tänder ett ljus för var och en av dem. Kyrkkaffe i övre salen

Ulrik Sandell, Barbro Smeds.


Se också

sö 30.9 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Familjegudstjänst

Mikaelidagen
sö 7.10 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Högmässa

Tjugonde söndagen efter pingst
sö 14.10 kl. 11.00

Gudstjänst i metodistkyrkan

OBS! Ingen högmässa i Grankulla kyrka.