Högmässa

sö 29.10 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Tjugoförsta söndagen efter pingst

Ulrik Sandell, Matias Gädda predikar, Heli Peitsalo.

Kaffe i nedre salen.


Se också

sö 26.8 kl. 13.00

Grankulla kyrka

Högmässa med konfirmation av Enä-Seppägruppen

Fjortonde söndagen efter pingst
sö 2.9 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Högmässa

Femtonde söndagen efter pingst
sö 16.9 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Högmässa

Sjuttonde söndagen efter pingst