Kvinnobrunch

lö 14.10 kl. 10.30 - kl. 12.30

Kvinnobrunch

Betlehemskyrkan, Bolagsvägen 33

Välkommen till en rofylld, glad lördagsbrunch! Dagens talare: Hemlig gäst!

Anmäl dig gärna före den 7.10 till mayvor.rancken(at)metodistkyrkan.fi, eller catherine.granlund@evl.fi, tfn 050 439 3208.

Meddela specialdieter!

Frivillig avgift.

 


Arrangör

Grankulla svenska församling

Grankulla svenska metodistförsamling

Diakon
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla

Diakonimottagning alla tisdagar kl. 9.30-11. Vi är två anställda som jobbar inom diakonin. Jag jobbar i regel tisdagar, onsdagar och torsdagar.

Se också

on 5.9 kl. 13.30 -15.00

Kyrkosyföreningen

Kyrkosyföreningen samlas varje onsdag för handarbete, andakt och en kopp kaffe i god gemenskap.
ti 11.9 kl. 13.30 -15.00

Kyrkans övre sal

Tisdagsträff

För pensionärer och andra daglediga.
ti 11.9 kl. 15.00 -16.00

Sebastos café, kapell och klubbrum

Glad idag -tvåspråkig mentalvårdsgrupp

För dig som har långvariga eller kortvariga psykiska svårigheter, lider av en depression, är inne i en kris, mår dåligt - men vill träffa andra.