Närståendevårdarträff

on 30.8 kl. 15.30 - kl. 17.30

Närståendevårdarträff Sebastos café, kapell och klubbrum

En tvåspråkig grupp för dig som är närståendevårdare, som sköter en nära anhörig. Arrangörer är Grani Närhjälp rf och Grankulla svenska och finska församling.

Vi samlas en gång i månaden och talar både svenska och finska. I gruppen kan du dela tankar, få tips, samtala och lyssna på andra i samma situation. Ofta har vi ett tema, dricker kaffe och i slutet hålls en tvåspråkig andakt.

Gruppen är öppen, så du kan börja mitt i terminen eller bara komma då och då. Gruppen är gratis. Välkommen!

Om du behöver någon som är tillsammans med den vårdbehövande medan du själv kommer till träffen kan du kontakta Grani Närhjälp r.f. (telefon vardagar kl. 9-13: 040 518 9281).

 


Arrangör

Kauniaisten suomalainen seurakunta I samrbete med Grani Närhjälp r.f.

Diakoniassistent
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3, PB 4
02701 Grankulla

Se också

ti 25.9 kl. 13.30 -15.00

Kyrkans övre sal

Tisdagsträff

För pensionärer och andra daglediga. Vårdvilja och intressebevakningsfullmakt, Ida Mitchell
ti 25.9 kl. 15.00 -16.00

Sebastos café, kapell och klubbrum

Glad idag -tvåspråkig mentalvårdsgrupp

För dig som har långvariga eller kortvariga psykiska svårigheter, lider av en depression, är inne i en kris, mår dåligt - men vill träffa andra.
on 26.9 kl. 13.30 -15.00

Kyrkosyföreningen

Kyrkosyföreningen samlas varje onsdag för handarbete, andakt och en kopp kaffe i god gemenskap.