tror hoppas älskar

Val i Grankulla

Grankulla svenska församling tillhör Grankulla kyrkliga samfällighet tillsammans med Grankulla finska församling (Kauniaisten suomalainen seurakunta). Detta betyder att två val hålls samtidigt:

  1. Församlingsrådet. 

Man väljer medlemmar till församlingsrådet. Församlingsrådet leder verksamheten i Grankulla svenska församling.

  1. Gemensamma kyrkofullmäktige.

Man väljer medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige som leder Grankulla kyrkliga samfällighet.

Man kan vara kandidat i båda valen eller bara i ett val.

Hurdan är din kyrka?

Nu har du chansen att göra din egen församling till en gemenskap som syns och verkar i de frågor som är viktiga för dig.

I församlingsvalet den 20.11.2022 väljs nya förtroendevalda till din församling. De besluter bland annat vem församlingen anställer, vilka slags klubbar och grupper som ordnas och vad församlingens pengar används till.

Vill du bli förtroendevald?

Är du intresserad av att påverka i din egen församling? Skulle du vilja förnya verksamheten? Ställ upp som kandidat i valet – morgondagens kyrka görs nu!

Mer information om att kandidera hittar du på webbplatsen församlingsvalet.fi.

Kandidatnomineringen avslutas den 15.9 klockan 16. Senaste då ska valmansföreningens stiftelseurkund lämnas in till församlingskansliet.

forsamlingsvalet.fiÖppna länk i ny flik

 

Vill du ställa upp som kandidat i församlingsvalet?

Kontakta då Turid Hedlund:

turid.hedlund@kolumbus.fi eller 0500 562 933

Församlingsvalets valdag söndag 20.11.2022