tror hoppas älskar

KUNGÖRELSE OM SÄMJOVAL I GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING (§ 18 i protokollet)

Valnämnden i Grankulla svenska församling har på sitt möte den 15.9.2022 konstaterat att endas en valmansförening inom utsatt tid inlämnat en kandidatlista för gemensamma kyrkofullmäktige och detsamma gäller för församlingsrådet. Valnämnden har också granskat och godkänt dessa kandidatlistor.

I och med detta väljs kandidaterna på kandidatlistorna enligt valordningen för kyrkan § 51 till medlemmar respektive suppleanter till gemensamma kyrkofullmäktige respektive församlingsrådet och inget val hålls hösten 2022 i församlingen. Enligt 52 § av ovan nämnda lag skall valnämnden fastställa detta val på ett möte som hålls senast tredje dagen efter valdagen.

I och med att inget val hålls i Grankulla svenska församling beslöt valnämnden också att ingen förhandsröstning ordnas i församlingen.

Gällande förhandsröstningen för andra än Grankulla svenska församlingsmedlemmar hänvisas i Grankulla till förhandsröstningen som ordnas av Kauniaisten suomalainen seurakunta.

Det justerade protokollet från valnämndens möte den 15 september 2022 finns till påseende på kyrkoherdeämbetet 16.9-17.10.2022 under kansliet öppethållningstider.

Grankulla 15.9.2022

För valnämnden i Grankulla svenska församling

Ordförande Magnus Öhman