Välkommen till söndagsskolan!

Vi träffas ungefär var tredje söndag kl. 12-13.15 i Klubb 97.

Våren 2018 fortsätter vi med temat "Hjältar som du"

21.1 Jamila vågade ge vatten

 4.2 Familjegudstjänst: Ljus!

 4.3 Simon som vågade trots sin rädsla

25.3 Salome berättade om påsken

15.4 Maria vill veta om det viktigaste

 6.5 Våravslutning med skärgårdsutfärd för både hjältar och andra!

Ta kontakt om du vill fråga: Märta 09-505 2318 eller Pippi 0400-260 285.