Välkommen till söndagsskolan!

Du som är ca 5-13 år, vill du höra berättelser, leka, pyssla, fundera och sjunga tillsammans med andra?

Ungefär var tredje söndag träffas vi kl 12-13.15 i Ungdomsutrymmet ”Klubb 97” i sydöstra delen av kyrkkomplexet, nära Helsingforsvägen 2. Som söndagsskollärare fungerar Märta Backman och Pippi Collander. Ta kontakt om du vill fråga: Märta 09-505 2318, Pippi 0400-260 285.

Vi hänger upp skyltar med pilar så att du nog hittar fram :) !

 

 

Söndagsskolan avslutade vårterminen med en utfärd til Stora Räntan.
Vi ses igen efter sommarlovet!

söndagsskolan
söndagsskolan