Händelsekalender

 

September

Tisdag 19.9

Kl. 9.30 Familjelyktan i Sebastos, Yvonne Fransman, Heli Peitsalo.

Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning och brödutdelning.

Kl. 15 Glad idag-tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine Granlund.

Kl. 15 Ledarutbildning åk 1 i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh.

Kl. 18 Damkören Grazia i övre brasrummet, Heli Peitsalo.

 

Onsdag 20.9

Kl. 13.30 Kyrkosyföreningen i övre brasrummet.

Kl. 15 Ledarutbildning åk 1 i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh.

 

Torsdag 21.9

Kl. 9.30-10.30 Lovsångs- och förbönsgrupp i övre brasrummet, Catherine Granlund.

 

Fredag 22.9

Kl. 14 Gitarrkurs (för nybörjare) i Klubb 97, Daniel Nyberg.

Kl. 14.45 Gitarrkurs (fördjupad) i Klubb 97, Daniel Nyberg.

Kl. 18 Ungdomskväll i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh.

 

Söndag 24.9

Kl. 12 Högmässa, Daniel Nyberg, Barbro Smeds. Kaffe i nedre salen.

 

Måndag 25.9

Kl. 17.30 Mammornas smyckeskväll i dagklubbens kök, Yvonne Fransman.

Anmälningar till Yvonne Fransman, tfn 050-443 0045.

 

Tisdag 26.9

Kl. 9.30 Familjelyktan i Sebastos, Yvonne Fransman, Heli Peitsalo.

Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning och brödutdelning.

Kl. 13 Pensionärskören i nedre salen, Barbro Smeds.

Kl. 13.30 Tisdagsträffen i övre salen.

Kl. 15 Glad-idag tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine Granlund.

Kl. 16 Under ytan. Grupp för ungdomar i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh

och Ulrik Sandell.

Kl. 18 Damkören Grazia i övre brasrummet, Heli Peitsalo

 

Onsdag 27.9

Kl. 13.30 Kyrkosyföreningen i övre brasrummet.

Kl. 16 Ledarutbildning åk 2 i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh.

 

Torsdag 28.9

Kl. 9.30-10.30 Lovsångs- och förbönegrupp i övre brasrummet, Catherine Granlund.

 

Fredag 29.9

Kl. 14 Gitarrkurs (för nybörjare) i Klubb 97, Daniel Nyberg.

Kl. 14.45 Gitarrkurs (fördjupad) i Klubb 97, Daniel Nyberg.

Kl. 18 Övernattningsläger på Klubb 97, Daniel Nyberg, Marlen Talus-Puzesh.

Kl. 23.55 Andakt för ungdomar i kyrkan, Daniel Nyberg, Marlen Talus-Puzesh,

Heli Peitsalo.

 

OKTOBER

Söndag 1.10

Kl. 11.45 Planterar vi Hoppets träd på kyrkans gård. Vi stöder samtidigt ett trädplanteringsprojekt i Tanzania.

Kl. 12 Mikaelidagens familjegudstjänst, flera generationer tillsammans! 

Daniel Nyberg, Heli Peitsalo, Barbro Smeds, Catherine Granlund, Karin Nordberg, Yvonne Fransman. Mammornas sånggrupp, Pippi Collander och söndagsskolan medverkar. Kyrkkaffe och saft i övre salen.

 

Tisdag 3.10

Kl. 9.30 Familjelyktan i Sebastos, Yvonne Fransman, Heli Peitsalo.

Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning och brödutdelning.

Kl. 15 Glad idag -tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine Granlund.

Kl. 15 Ledarutbildning åk 1 i Klubb97, Marlen Talus-Puzesh.

Kl. 18 Graziakören i övre brasrummet, Heli Peitsalo.

 

Onsdag 4.10

Kl. 13.30 Kyrkosyföreningen i övre brasrummet.

Kl. 15 Ledarutbildning åk 1 i Klubb97, Marlen Talus-Puzesh.

Kl. 15.30-17.30 Tvåspråkig närståendevårdarträff i Sebastos, Karin Nordberg.

 

Torsdag 5.10

Kl. 9.30-10.30 Lovsångs- och förbönsgrupp i övre brasrummet, Catherine Granlund.

 

Fredag 6.10

Kl. 14 Gitarrkurs (för nybörjare) i Klubb 97, Daniel Nyberg.

Kl. 14.45 Gitarrkurs (fördjupad) i Klubb 97, Daniel Nyberg.

Kl. 17.30 Andakt för ungdomar i kyrkan, Daniel Nyberg, Marlen Talus-Puzesh,

Heli Peitsalo.

Kl. 18 Ungdomskväll i Klubb97, Marlen Talus-Puzesh.

 

Söndag 8.10

OBS! Ingen högmässa kl.12.

Kl. 18 Kvällsmässa, Daniel Nyberg, Heli Peitsalo. Kvällsté i nedre salen.

 

Tisdag 10.10

Kl. 9.30 Familjelyktan i Sebastos, Yvonne Fransman, Heli Peitsalo.

Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning och brödutdelning.

Kl. 13 Sångstund för pensionärer i nedre salen, Barbro Smeds.

Kl. 13.30 Tisdagsträffen i övre salen. Wittenberg i bilder Nådens År 2017,

Catherine Granlund.

Kl. 15 Glad idag -tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine Granlund.

Kl. 16 Under ytan. Grupp för ungdomar i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh

och Ulrik Sandell.

Kl. 18 Graziakören i övre brasrummet, Heli Peitsalo

 

Onsdag 11.10

Kl. 13.30 Kyrkosyföreningen i övre brasrummet.

kl. 16 Ledarutbildning åk 2 i Klubb97, Daniel Nyberg.

 

Torsdag 12.10

Kl. 9.30-10.30 Lovsångs- och förbönsgrupp i övre brasrummet, Catherine Granlund.

 

Fredag 13.10

Kl. 14 Gitarrkurs (för nybörjare) i Klubb 97, Daniel Nyberg.

Kl. 14.45 Gitarrkurs (fördjupad) i Klubb 97, Daniel Nyberg.

 

Lördag 14.10

Kl. 10.30-12.30 Kvinnobrunch i Betlehemskyrkan, Bolagsvägen 33.

Denna gång Hemlig gäst. Anm. gärna senast 7.10 till catherine.granlund@evl.fi,

tfn 050 439 3208. Anmäl specialdieter. Frivillig avgift. Arr. Grankulla sv. frs och Grankulla metodistförsamling.

 

Söndag 15.10

Kl. 12 Högmässa med irländska sånger och psalmer, Daniel Nyberg, Heli Peitsalo. Grazia medverkar. Kaffe i nedre salen.

 

Måndag 16.10

Kl. 18 Nåd 2017 i ord och bild som verkstad i övre brasrummet, Catherine Granlund och Karin Nordberg.

 

Tisdag 17.10

Kl. 9.30 Familjelyktan i Sebastos, Karin Nordberg, Heli Peitsalo.

Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning och brödutdelning.

Kl. 15 Glad idag -tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine Granlund.

Kl. 15 Ledarutbildning åk 1 i Klubb97, Marlen Talus-Puzesh.

Kl. 18 Graziakören i övre brasrummet, Heli Peitsalo.

 

Onsdag 18.10

Kl. 13.30 Kyrkosyföreningen i övre brasrummet.

kl. 15 Ledarutbildning åk 1 i Klubb97, Marlen Talus-Puzesh.

Kl. 18.30 Meditativ andakt med taizésånger i kyrkan (sångövning kl.18 ).

Arla Nykvist, Ulrik Sandell, Heli Peitsalo.

 

Torsdag 19.10

Kl. 9.30-10.30 Lovsångs- och förbönsgrupp i övre brasrummet, Catherine Granlund.

 

Fredag 20.10

Kl. 14 Gitarrkurs (för nybörjare) i Klubb 97, Daniel Nyberg.

Kl. 14.45 Gitarrkurs (fördjupad) i Klubb 97, Daniel Nyberg.

Kl. 18 Ungdomskväll i Klubb97, Marlen Talus-Puzesh.

 

Söndag 22.10

Kl. 12 Högmässa, Ulrik Sandell, Barbro Smeds. Kaffe i nedre salen.

Kl. 18 Con amore, con dolore. Konsert i kyrkan. Johanna Almark Mannila & JAM Ensemble. Fritt inträde, programblad vid dörren 15 €.

  

Tisdag 24.10

Kl. 9.30 Familjelyktan i Sebastos, Yvonne Fransman, Heli Peitsalo.

Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning och brödutdelning.

Kl. 13 Sångstund för pensionärer i nedre salen, Barbro Smeds.

Kl. 13.30 Tisdagsträffen i övre salen. Författaren Benita Backas-Andersson samt förlagsdirektör Barbara Huldén.

Kl. 15 Glad idag -tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine Granlund.

Kl. 16 Under ytan. Grupp för ungdomar i Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh

och Ulrik Sandell.

Kl. 17.30 Mammornas smyckeskväll i dagklubbens kök, Yvonne Fransman.

Kl. 18 Graziakören i övre brasrummet, Heli Peitsalo

Kl. 18-19 Böndagens bönetimme i kyrkan, Catherine Granlund.

 

Onsdag 25.10

Kl. 13.30 Kyrkosyföreningen i övre brasrummet.

kl. 16 Ledarutbildning åk 2 i Klubb97, Marlen Talus-Puzesh.

 

Torsdag 26.10

Kl. 9.30-10.30 Lovsångs- och förbönsgrupp i övre brasrummet, Catherine Granlund.

 

Fredag 27.10

Kl. 14 Gitarrkurs (för nybörjare) i Klubb 97, Daniel Nyberg.

Kl. 14.45 Gitarrkurs (fördjupad) i Klubb 97, Daniel Nyberg.

 

27-29.10 Församlingsretreat på retreatgården Snoan i Lappvik.

Som retreatledare fungerar Elsa Tenhonen.

Tema: Med tomma händer.

Pris 80 € (160 € för andra än församlingens medlemmar).

Anm. före 13.10 till kyrkoherdeämbetet tfn 09 5123722.

 

Söndag 29.10

Kl. 12 Högmässa, Ulrik Sandell, Matias Gädda predikar, Heli Peitsalo.

Kaffe i nedre salen.

Kl. 12 Söndagsskola i Klubb 97, Pippi Collander och Märta Backman.

 

Tisdag 31.10

Kl. 9.30 Familjelyktan i Sebastos, Yvonne Fransman, Heli Peitsalo.

Kl. 9.30- 11 Diakonimottagning och brödutdelning.

Kl. 15 Glad idag -tvåspråkig mentalvårdsgrupp i Sebastos, Catherine Granlund.

Kl. 15 Ledarutbildning åk 1 i Klubb97, Marlen Talus-Puzesh.

Kl. 18 Graziakören i kyrkan, Heli Peitsalo.