Mariadagens högmässa

sö 18.3 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Marie bebådelsedag

Ulrik Sandell, Barbro Smeds. Madrigalkören och Damkören Hele medverkar, dir. Raisa Rangell. Kaffe i nedre salen.


Se också

sö 24.6 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Gudstjänst

Femte söndagen efter pingst
sö 1.7 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Gudstjänst

Apostladagen
sö 15.7 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Gudstjänst

Kristi förklarings dag