Mariadagens högmässa

sö 18.3 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Marie bebådelsedag

Ulrik Sandell, Barbro Smeds. Madrigalkören och Damkören Hele medverkar, dir. Raisa Rangell. Kaffe i nedre salen.


Se också

sö 25.3 kl. 12.00

Grankulla kyrka

to 29.3 kl. 20.00

Grankulla kyrka

Skärtorsdagsmässa

Graziakören medverkar
fr 30.3 kl. 12.00

Grankulla kyrka