Söndagsskola

sö 21.1 kl. 12.00 - kl. 13.15

Klubb 97

Jamila vågade ge vatten

Du som är ca 5-13 år, vill du höra berättelser, leka pyssla, fundera och sjunga tillsammans med andra? Välkommen! Som söndagsskollärare fungerar Märta Backman och Pippi Collander. Ta kontakt om du vill fråga: Märta 09-505 2318, Pippi 0400-260 285. 


Se också

sö 4.2 kl. 12.00 -13.15

Klubb 97

Söndagsskola

Söndagsskolan deltar i familjegudstjänsten
sö 4.3 kl. 12.00 -13.15

Klubb 97

Söndagsskola

Simon vågade trotsa sin rädsla