Domsöndagens högmässa

sö 26.11 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Domsöndagen

Mayvor Wärn-Rancken predikar, Daniel Nyberg, Barbro Smeds. Kaffe i nedre salen.


Se också

sö 25.3 kl. 12.00

Grankulla kyrka

to 29.3 kl. 20.00

Grankulla kyrka

Skärtorsdagsmässa

Graziakören medverkar
fr 30.3 kl. 12.00

Grankulla kyrka