Högmässa

sö 29.10 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Tjugoförsta söndagen efter pingst

Ulrik Sandell, Matias Gädda predikar, Heli Peitsalo.

Kaffe i nedre salen.


Se också

sö 22.4 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Högmässa

Tredje söndagen efter påsk
sö 29.4 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Högmässa

Fjärde söndagen efter påsk
sö 6.5 kl. 12.00

Grankulla kyrka

Högmässa

Femte söndagen efter påsk