Församlingsretreat

fr 27.10 kl. 18.30 - sö 29.10

Snoan, Lappvik

Du är hjärtligt välkommen med på retreat 27-29.10.2017 till Snoan, Lappvik. Retreaten börjar på fredag kl. 18.30 och vi träffas där.

Som retreatledare fungerar Elsa Tenhonen.

Retreatens tema är: Med tomma händer

Retreaten är en tyst retreat, vilket innebär att vi först installerar oss och kan prata med varandra då vi kommer dit. Sedan då allt praktiskt är ordnat är det tid för att gå in i tystnaden som vi bryter först i slutet av retreaten. Det är i tystnaden vi får stilla oss för att hämta ny kraft, för att låta det befriande ljuset lysa in i våra innersta skrymslen. Våra dagar där kantas av andakts- och gudstjänstlivet, men det är också bra att ta med kläder med tanke på att vi har tid att gå ut på längre vandringar också.

Under retreaten finns också möjlighet till personliga samtal, närmare info får vi då vi kommer till Snoan.

Arla Nykvist koordinerar skjutsarna och nås på tfn 040-502 9756.

Retreatens pris är 80 €/ förs. medl. 160 €/andra, fakturan skickas skilt.