Flyktingarbete

Den internationella diakonin är inte mera enbart diakoni utomlands. Hösten 2015 förändrades Europa och härmed också Finland i och med de stora flyktingströmmarna av mänskor i nöd. Nu jobbar församlingen tillsammans med frivilliga och föreningar på många olika sätt i vår stad. Dels stöds kvotflyktingarbetet och dels jobbar vi med asylsökande. Papperslösa och mänskor som beviljats asyl ökar i takt med att landets asylsökande får sina svar och flyttar ut ur mottagningscentralerna. Det handlar om mänskor som behöver vänner, kläder, stöd. I Grankulla finns ett grupphem för minderåriga asylsökande. Ynglingarna behöver stödfamiljer, veckoslutsfamiljer, sällskap, hobbyer, vänner. Du får gärna vara med i arbetet bland flyktingar i vår stad. Ta kontakt med diakonin eller med Grani Närhjälp rf.

Flykting
Flykting

Gemensamt Ansvar

Gemensamt Ansvar är en nationell årlig insamling, som hjälper nödställda människor utan att se till etnicitet, religion eller politisk övertygelse. Av insamlingens intäkter går 60% till utvecklingssamarbete och katastrofhjälp, genom Kyrkans Utlandshjälp, och 40% till hjälparbete i Finland.

Gemensamt Ansvar 2018

Temat för Gemensamt Ansvar 2018 är hunger och fattigdom. Insamlingen inleds söndagen den 4 februari.

 

Här ser du på vilka sätt insamlingen uppmärksammas i grankulla svenska församling:

 

Söndag 4.2 kl.12 Kyndelsmässodagens familjegudstjänst i kyrkan,

insamlingen Gemensamt Ansvar inleds. Söndagsskolan medverkar.

Lunch till förmån för Gemensamt Ansvar: Broilerfrestelse med vegetariskt alternativ, sallad, bröd. Kaffe/ té/ saft med kakbit. Pris 8 €/vuxna, 4 €/barn 5-12år, yngre barn gratis (max. 16 €/familj). Försäljning av Gemensamt Ansvar-produkter.

 

Tisdag 6.2 kl.9.30 Familjelyktan med Gemensamt Ansvar-tema i Sebastos

 

Lördag 10.2 kl.10-13 Insamling med sparbössor i Grankulla centrum

Om du vill delta en timme eller två, kontakta karin.nordberg(at)evl.fi, 0503436885.

 

Ons 14.3 kl. 19 Körkonsert i kyrkan. Körledningsstuderande från Sibeliusakademin under ledning av Jani Sivén. Programblad 10€ till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar.

 

Söndag 18.3 kl. 18 Mariakonsert i kyrkan. Salve Regina av Pergolesi samt andra mariasånger. Laura Pyrrö, sopran; Anna Marte, sopran och Markku Mäkinen, orgel.
Programblad 10€ till förmån för Gemensamt Ansvar.

 

Tisdag 24.4 kl.13.30 Tisdagsträffen i kyrkans övre sal: Cecilia Forsén, stiftssekreterare för församlingsdiakoni, talar kring årets insamlingstema ”Hunger och fattigdom”.

 

Läs mera genom att trycka på Gemensamt Ansvar-länken nere på sidan.

 

 

Gemensamt Ansvar insamling på stan

Annorlunda Gåva

En Annorlunda Gåva är en ekologisk och etisk gåva med vilken du både glädjer en vän och hjälper dem som bor i u-länder. Gåvan kan t.ex. vara en get, en skoldräkt eller en yrkesutbildning.

 

Kyrkans Utlndshjälp distribuerar de annorlunda gåvorna, läs mer via länken nere på sidan. 

 

 

 

Diakon
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3
02700 Grankulla

Diakonimottagning alla tisdagar kl. 9.30-11. Vi är två anställda som jobbar inom diakonin. Jag jobbar i regel tisdagar, onsdagar och torsdagar.

Diakoniassistent
Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3, PB 4
02701 Grankulla